Brug af Cookies
Denne hjemmeside anvender cookies til statistik og indstillinger. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du dette. Klik og læs mere.
OK

Salgs- og leveringsbetingelser

(herunder persondatapolitik)


  Hesselager Energi ApS

  For at du kan indgå aftale med os hos Hesselager Energi har vi brug for følgende oplysninger:

 1. Navn
 2. Adresse
 3. Telefonnummer
 4. E-mail adresse

  Vi registrerer dine personoplysninger for at gøre det muligt at levere varen til dig.

  Oplysningerne opbevares hos os i 5 år, hvorefter de slettes.

  Når vi indsamler personoplysningerne på vores hjemmeside sørger vi for, at det altid sker med dit samtykke,      således at du er informeret om præcis hvilke oplysninger vi bér om og hvorfor.

  Direktøren for Hesselager Energi, Kurt Nielsen, har adgang til de oplysninger, vi har registreret og er den            dataansvarlige.

  Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret ligesom vi heller ikke transmitterer kundeoplysninger krypteret.

  Oplysninger afgivet til Hesselager Energi videregives eller sælges ikke til tredjemand og vi registrerer ej heller    personfølsomme oplysninger.


  Betaling:
  Betaling kan foretages via bankoverførsel, dankort eller med mobilepay.

  Levering:

 • Levering sker med tankvogn i.h.t. kundens anvisning af tank m.m.
 • Ordrer leveres inden 3-5 hverdage. Minimum kvantum ved bestilling er 500 liter. Ved ordrer under 700 liter pålægges et gebyr på kr. 300 incl. moms.
 • Hastelevering (samme hverdag eller dagen efter bestilling) kan foretages mod et tillæg på kr. 400 kr. incl. moms.

  Leveringsforhold:
  Køber skal tilsikre, at levering kan ske sikkert og effektivt på leveringsadressen, herunder:

 • At tankens/påfyldningsstudsens placering oplyses ved første levering til en adresse/ny tank.
 • At der er fri og uhindret adgang til tanken/påfyldningsstudsen.
 • At tankinstallationen opfylder de til enhver tid gældende lovkrav.
 • At der er en funktionsdygtig ”fløjte”/overfyldningssikring monteret på tanken eller tanken kan pejles
 • At den bestilte mængde kan være i tanken.

  Hesselager Energi kan altid afvise at levere, såfremt ovenfornævnte forhold ikke er i orden, eller levering i          øvrigt efter Hesselager Energi´s skøn ikke kan ske på en sikker og forsvarlig måde. Hvis køber ikke kan              modtage den bestilte mængde, nægter at modtage den, eller hvis leveringsforholdene ikke er i orden, kan          Hesselager Energi pålægge køber et gebyr for de ekstra distributionsomkostninger, som Hesselager Energi har    afholdt.


  Ansvar – følgeskader:
  Hesselager Energi hæfter ikke for skader, herunder oliespildsskader, der er opstået som følge af mangler ved      købers tankanlæg, herunder manglende tømning, utilstrækkelig rengøring eller forkert opbevaring, hvilket          også gør sig gældende for tromle eller pakkevarer.

  Hesselager Energi hæfter ikke for skader eller tab som følge af forsinket levering eller tørløb.


  Forgæves kørsel:
  Ved. evt. forgæves kørsel debiteres kunden et gebyr på kr. 500,00


  Fragt:
  Priserne på alle produkter er incl. levering og incl. moms.


  Force majeure:
  Hesselager Energi´s leveringspligt udsættes, begrænses eller ophører i det omfang force majeure eller andre      forhold herunder vejrlig, som Hesselager Energi og deres sædvanlige leverandører ikke er herre over, måtte        forsinke, vanskeliggøre eller forhindre levering.


  Reklamation:
  Hvis du evt. får mistanke om, at der er noget galt med produktet, skal du omgående henvende dig til os.

  Reklamationen skal være berettiget og fejlen eller manglen må ikke være opstået på grund af fejlagtig brug        eller anden skadeforvoldende adfærd.


  Fortrydelsesret:
  Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler med Hesselager Energi. Fortrydelsesretten løber fra den dag,      du modtager olien.

  Fortrydelsesretten kan dog kun benyttes hvis det på forhånd er aftalt med Hesselager Energi. I så fald vil olien    blive afregnet som spildolie, da den har været i kundens tank allerede.

  Du kan også fortryde ved at nægte modtagelse af olien eller annullere ordren i rimelig tid, så vi kan nå at            stoppe leveringen. Hvis olien først er leveret skal omkostninger i.f.m. returnering/opsugning dækkes af kunden.


  Indsigt og klager:
  Du har krav på at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, ligesom du til enhver tid kan gøre      indsigelse imod at disse oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver                behandlet oplysninger om dig. Og du har krav på at få disse rettet eller slettet, hvis de er forkerte. I så fald        bedes du kontakte : mail@hesselagerenergi.dk


  Udgiver:

  Dette website ejes af:

  Hesselager Energi ApS

  Landevejen 202

  5874 Hesselager

  62 25 35 10/ 28 11 24 14

  CVR 15707275

  www.hesselagerenergi.dk